თავრიელა - (ხევსურ.) თავი
თათარიახნი - (კახეთი) უცაბედი
თათი - (ხევსურ) წინდა
თალარი-ყურძნის ტალავერი
თენჯერა – (გურიაში) თუჯის ქვაბი
თოკვი – (რაჭა) თოკი
თხლე – (გურია, იმერეთი) ღვინის ნაძირალი, დანალექი
თხორი - (ხევსურ) მრგვლად დახვეული ძაფი